SMTP là gì ?

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) là giao thức gửi thư tín trên mạng Internet, các máy chủ được cài đặt trên nhiều vùng địa lý nhưng có chung một kiểu thông số.

SMTP hoạt động trên cổng nào ?

Thường được sử dụng trên các port : 25, 465, 587 tùy thuộc vào sự bảo mật của nhà cung cấp dịch vụ, phương thức này thường sử dụng bởi các ứng dụng từ nhà cung cấp thứ 3, người dùng thường sử dụng Outlook hoặc các phần mềm khác trên giao thức này.

Với WordPress có rất nhiều Plugin hỗ trợ người quản trị có thể gửi những thông điệp của mình đến người đọc, gửi những thông báo bài viết mới, các thông báo về khuyến mãi. Ngoài ra có rất nhiều phần mềm Email Marketing  sử dụng giao thức này để gửi đi email cho người đăng ký.

SMTP cài đặt ra sao ?

Tôi sẽ lấy phần mềm Outlook để mô tả cho các bạn một số thông tin khi khai báo cho phần mềm này.

Giao diện điền thông tin của hộp thư

1

2

Các thông tin khác liên quan đến giao thức SMTP

[alert type=”success” icon=”none”]

Dùng cổng 25 của giao thức TCP. Để xác định trình chủ SMTP của một tên miền nào đấy (domain name), người ta dùng một mẫu tin MX (Mail eXchange – Trao đổi thư) củaDNS (Domain Name System – Hệ thống tên miền).

SMTP định nghĩa tất cả những gì đã làm với email. Nó xác định cấu trúc của các địa chỉ, yêu cầu tên miền và bất cứ điều gì liên quan đến email. SMTP cũng xác định các yêu cầu cho Post Office Protocol (POP) và truy cập Internet Message Protocol (IMAP) máy chủ, do đó email được gửi đúng cách.

SMTP bắt đầu được sử dụng rộng rãi vào những năm đầu thập niên kỷ 1980. Tại thời điểm đó, SMTP chỉ là một phần mềm bổ sung của bộ trình ứng dụng đồng giao thức UUCP(Unix to Unix CoPy – Sao chép từ máy Unix sang máy Unix) nhưng tiện lợi hơn trong việc truyền tải thư điện tử giữa các máy vi tính – những máy này thỉnh thoảng mới lại được kết nối với nhau một lần, để truyền thông dữ liệu. Thực ra, SMTP sẽ làm việc tốt hơn nếu các máy gửi và máy nhận được kết nối liên tục.

Trong bài viết về “người gửi viết lại địa chỉ”, những tin tức căn bản về kỹ thuật của SMTP trong lịch sử trước đây, và kỹ thuật định tuyến trở về nguồn, trước khi RFC 1123 ra đời (năm 1989, bị thay thế bởi RFC 2821) đã được đề cập đến.

Trích nguồn: Wiki Pedia

[/alert]

Như vậy qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về SMTP và biết cách để sử dụng nó cho mục đích của mình.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top