HungDangInfo parked domain

Parked domain là gì ?

Khái niệm parked domain

Parked Domains là một dạng tên miền chạy cùng lúc với tên miền chính trên tài khoản hosting của bạn. Nó sử dụng chung một tài nguyên và dữ liệu của hosting với tên miền chính. Hiểu một cách đơn giản thì Parked Domain là một công cụ trên Control Panel giúp cho bạn tạo ra không giới hạn số lượng website trùng dữ liệu và khác tên miền.

Ví dụ: bạn có một hosting với tên miền là mysite.com, đồng thời bạn cũng có một tên miền khác là mysite2.com. Khi sử dụng tính năng Park Domain cho tên miền mysite2.com thì website của bạn cũng sẽ chạy với tên miền mysite2.com; nghĩa là cả 2 tên miền mysite.commysite2.com sẽ chạy song song trên cùng một host có cùng một source web và database.

Khi đó, khách truy cập vào tên miền mysite.com hay mysite2.com thì máy chủ đều trả về một trang web duy nhất. Nếu trong mysite.com có link http://mysite.com/bai-viet/1.html thì http://mysite2.com/bai-viet/1.html cũng sẽ trả về cùng một bài viết.

Lời kết

Parked Domains giúp bạn dễ dàng thêm và sử dụng nhiều tên miền cho cùng một host, nó giúp người truy cập có nhiều sự lựa chọn trong việc ghi nhớ các tên miền của bạn, tăng khả năng hiện diện của website bạn.

Có thể cần phải chờ 24 tiếng để DNS được quảng bá trước khi bạn có thể truy cập dùng tên miền mới thêm vào.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top