HungDangInfo parked domain

Parked domain là gì ?

Bài hướng dẫn này sẽ cho bạn biết parked domain là gì. Nếu là người mới bắt đầu, hãy đọc bài này để tìm hiểu khái niệm tên miền là gì.