Giới Thiệu

Xin hân hoan chào đón các bạn đến với Hùng Đặng Blog – Blog này được thành lập vẫn với mục đích chia sẻ các kiến thức và phương pháp kinh doanh với môi trường Internet. Vắng mặt trong suốt thời gian 3 năm qua, tôi dành thời gian để học tập một số mô hình và trải nghiệm các phương pháp kinh doanh với môi trường Internet.

Trải Nghiệm

5 năm trước, sau khi tham gia vào một website chia sẻ kiến thức, nhận biết được độ học hỏi và tìm kiếm cơ hội kinh doanh của các bạn trẻ Việt rất cao, tuy nhiên thời điểm đó việc hướng dẫn về các kênh kinh doanh của các bậc đi trước còn khá hạn hẹp, các bloger tuy có kênh riêng của mình nhưng vẫn không phát triển được tiềm năng kinh doanh của Internet. Có rất nhiều ý tưởng tuy nhiên chỉ dựa trên các kiến thức của mình và sản phẩm của mình thì không thể đẩy mạnh được việc duy trì doanh thu.

Tôi đã quyết định dừng tất cả các việc khác bao gồm cả việc hướng dẫn học tập và đâm đầu vào các thử thách của quá trình mà tôi gọi là Xây Dựng Kênh Kinh Doanh Thụ Động. Mô hình này có thể nói cũng tương tự như xây dựng kênh bán hàng đối với hàng hóa mà các bạn kinh doanh đã làm trên thực tế “Bn có tim năng v người mua, bn có th bán bt c th gì . Trong thời gian này, tôi đã đi theo hai kênh kinh doanh chính có thể  mang lại doanh thu cho các bloger.

Mục Tiêu

Với khát khao từ rất lâu, nỗi trăn trở là sao để tìm kiếm được doanh thu mà không thực hiện kinh doanh bằng kiến thức ?, ngày đó đối với tôi chỉ có phương thức đặt quảng cáo website và chỉ có thế, các suy nghĩ hạn hẹp làm vướng bận suy nghĩ… Sau khi quyết định dừng lại để định hướng và xác định hướng đi. Tôi học cách tìm hiểu và tiếp cận các phương thức kinh doanh đó.

Đến hôm nay, tuy chưa thực sự thành công trên con đường này, tuy nhiên sự khởi đầu đã có kết quả nhỏ, tôi lại muốn chia sẻ nó cho các bạn. Xây Dựng Kênh Kinh Doanh để giảm thời gian làm việc, giảm thời gian cho công việc tức là bạn sẽ có nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè và người thân bên cạnh mình. Ngoài ra việc Xây Dựng Kênh Kinh Doanh này cũng mang lại cho bạn thu nhập để trang trải cho cuộc sống.

Thực ra việc trở thành Bloger và kiếm tiền từ nó đã có rất lâu, chỉ là chúng ta chưa nắm bắt được xu hướng để học tập và thay đổi mà thôi. Không dài dòng hơn nữa, mục tiêu Blog của tôi được thành lập để “Hướng dẫn các bạn cùng tôi Xây Dựng Kênh Kinh Doanh Thụ Động” và tìm kiếm doanh thu từ Internet.

Scroll to Top