Điều Khoản Dịch Vụ

Bằng việc truy cập và sử dụng thông tin tại trang này (hungdang.info) bạn phải chấp nhận các điều khoản dịch vụ dưới đây của chúng tôi, các điều khoản này là BẮT BUỘC đối với tất cả mọi người dùng đang sử dụng dịch vụ tại hungdang.info.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Chúng tôi (nhóm hungdang.info) cung cấp dịch vụ về thông tin và các chia sẻ kiến thức, mọi nội dung được viết tại hungdang.info là duy nhất và không sao chép từ bất kể bên nào khác. Mọi nội dung kiến thức được đóng góp từ nhiều thành viên, nội dung có thể đúng hoặc chưa đúng hoặc sai, tuy nhiên chúng tôi luôn giữ quyền chỉnh sửa và công bố lại nội dung cho chính xác tùy thuộc thời điểm.

Dịch vụ của chúng tôi ( cho đến thời điểm này) được cung cấp miễn phí, chúng tôi không thực hiện thu bất cứ phí tổn nào khi người dùng sử dụng dịch vụ, vì vậy chúng tôi bảo lưu quyền tranh cãi, kiện tụng và tranh chấp về bất cứ vấn đề nào liên quan đến vấn đề thu phí.

Người dùng khi sử dụng dịch vụ tuyệt đối KHÔNG được quyền thay đổi, chiếm đoạt hoặc sử dụng công cụ để phá hoại tài sản của chúng tôi ( Website hungdang.info ), mọi hành động phá hoại đều được liệt kê là hành động phi pháp và trái với Luật của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, và chúng tôi hoàn toàn có quyền khởi kiện nếu người dùng có bất cứ hành vi nào nói trên.

Mọi nội dung tại trang web này (hungdang.info) đều được soạn thảo và phát triển ý tưởng nguyên bản, nếu người sử dụng dịch vụ muốn sao chép nội dung để đăng lại trên Blog, Website hoặc diễn đàn đều phải có sự đồng ý qua EMAIL, VĂN BẢN hoặc THỎA THUẬN CÁ NHÂN. Tất cả mọi trường hợp sao chép nội dung không được sự đồng ý của chúng tôi đều vi phạm luật bản quyền DMCA và chúng tôi có đầy đủ quyền để khởi kiện.

Scroll to Top